PRESIDENT

Ingrid Pettersson

Telefon: 070 99 175 95

E-post: president@lionsnybro.se

 

SEKRETERARE

Gunnel Dahlgren

Telefon: 070 65 221 27

E-post: sekreterare@lionsnybro.se

KASSÖR

Carina Abelsson

Telefon: 070 38 238 95

E-post: kassor@lionsnybro.se

ORDF. MEDLEM

Ingrid Pettersson

Telefon: 070 99 175 95

E-post: medlem@lionsnybro.se

ORDF. KOMMUNIKATION

Vakant

Telefon: x

E-post: kommunikation@lionsnybro.se

ORDF. BIDRAG

Anna Larsen

Telefon: 073 0690635

 

E-post: bidrag@lionsnybro.se

ORDF. STIPENDIE

Ingegerd Persson

Telefon: 070 29 207 82

E-post: stipendie@lionsnybro.se

ORDF. MARKNAD

Kjell Persson

Telefon: 076 36 401 19

E-post: marknad@lionsnybro.se

ORDF. PÅSKBJÖRK

Bo Nyman

Telefon: 070 2491845