BIDRAGSANSÖKAN

Av ansökan ska framgå vilket ändamål och/eller vilken specifik aktivitet/motsvarande som du planerar att genomföra.
I bidragsansökan bör du även ange belopp för det ändamål eller den aktivitet som din ansökan avser.
Bidragsansökan behandlas på styrelsemöte, som är första torsdagen i varje månad. Undantaget är juli och augusti, då inga bidragsansökningar behandlas.